Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne realizuje szereg projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.