Dotacje

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

 

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zastosowanie właściwości ferromagnetycznych elektronicznych obwodów drukowanych do zabezpieczeń dokumentów, wyrobów i opakowań przed fałszerstwami”.

Projekt dotyczy przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych w zakresie tworzenia elektronicznych obwodów drukowanych (eod) i ich wykorzystywania do zabezpieczania dokumentów, wyrobów i opakowań. Aktualna praktyka gospodarcza wskazuje, że elektroniczne obwody drukowane wykorzystywane są jedynie do stwierdzenia, czy występują one w produkcie czy nie. Przeprowadzone prace B+R pozwolą na opracowanie technologii dotyczącej eod, która będzie umożliwiać zapisywanie dodatkowych treści i pozwalać na ich odczytywanie przez osobę weryfikującą prawdziwość danego elementu.

Wartość projektu: 495 772,80 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 313 938,39 PLN