Druki personalizowane

Proces personalizacji druków to nanoszenie wszelkich zmiennych danych, nadrukowanych w formie: cyfr, liter, znaków specjalnych oraz kombinacji wszystkich trzech form, w dowolnym miejscu danego druku (dokumentu). Dodatkowo jako ułatwienie sczytywania niniejszych zmiennych, możemy wygenerować indywidualne kody kreskowe oraz kody w modelu QR, które będą łącznikiem zapisu czytelnego dla ludzkiego oka z zapisem odczytywanym przez systemy elektroniczne np. systemy CRM.

W korespondencji masowej zastosowanie procesu personalizacji ułatwia w znaczącym stopniu komunikację nadawcy z odbiorcą druku, skracając czas przygotowania jej do dalszej ekspedycji i zapewniając pełną kontrolę nad przepływem danego strumienia informacyjnego.

Zmienne dane to między innymi:

  • dane personalne
  • adresy i lokalizacje
  • numeracja
  • indywidualne konta bankowe (IBAN)

Część druków w których stosujemy personalizację to:

  • druki wartościowe i ścisłego zarachowania takie jak: bilety, bony, weksle, kupony lojalnościowe, certyfikaty
  • druki akcydensowe, użytkowe: umowy, wnioski, deklaracje, książeczki opłat, pisma przewodnie, druki transakcyjne
  • druki reklamowe: ulotki, foldery, okładki broszur objętościowych.

W celu dostosowania i określenia możliwości wykonania procesu personalizacji zapewniamy naszym Klientom doradztwo techniczne już w fazie samego zamysłu i planowania produktów. W celu omówienia szczegółów Państwa pomysłów, zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami Działu Obsługi Klienta.

Masz pytanie? Skontaktuj się  z nami.

*Pola Wymagane