Kariera

Kariera w Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. oferuje pracownikom możliwości rozwoju zawodowego przy jedoczesnym wykorzystaniu potencjału osobistego.

Pasjonująca kariera zawodowa w doświadczonym zespole!

Kariera w drukarni oferuje naszym pracownikom możliwość rozwoju zawodowego przy jednoczesnym wykorzystaniu ich potencjału osobistego. Cieszy Cię tworzenie nowych rozwiązań, możliwość proponowania własnych idei oraz bezpośrednie ich wdrażanie? Lubisz widzieć rezultaty własnej pracy? Jeśli interesuje Cię praca w przyjaznej atmosferze i chcesz być częścią zgranego zespołu, spróbuj sił w procesie rekrutacji! Aplikuj – kadry@czg.pl

Proces rekrutacji ma dla nas duże znaczenie, gdyż chcemy mieć pewność, że zatrudniamy pracowników, którzy wspólnie z nami pragną osiągnąć sukces. Zasady rekrutacji, które stosujemy, są ściśle ustalone i w zależności od działu, do którego kierujesz aplikację, dobieramy dodatkowe narzędzia rekrutacyjne. Występują one postaci kwestionariuszy osobowości, specjalnie przygotowanych zadań, case study czy też sprawdzenie znajomości języków obcych, programów komputerowych itp.

Job contract

ID strap


Wspólnie do celu, czyli działy pracownicze

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. liczy blisko 60 osób, które współpracują ze sobą tworząc jeden zespół dążący do osiągnięcia jak najlepszych wyników i zarazem do ich stałej poprawy. Nasze działy:


Trzy etapy procesu rekrutacji

  1. Jeśli chcesz dołączyć do grona naszych pracowników, prześlij do nas swoją aplikację na adres: kadry@czg.pl zawierającą CV, List Motywacyjny i koniecznie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty te są niezbędnym źródłem o Tobie, Twoim wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, posiadanych kwalifikacjach oraz umiejętnościach.
  2. Po zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami i pozytywnej weryfikacji Twojej aplikacji otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy będziesz mieć okazję przedstawić swoje umiejętności rozwiązywania problemów, czy też zdolności analitycznego myślenia. Będziemy mogli bliżej zapoznać się z posiadanym przez Ciebie doświadczeniem zawodowym, aspiracjami oraz motywacją.
  3. Po podsumowaniu wyników II etapu wybieramy 2-3 najlepszych kandydatów, których zapraszamy do siedziby firmy. Jest to spotkanie z potencjalnym przełożonym. Jest ono okazją do zadania pytań na temat pracy w interesującym Cię dziale, możliwości rozwoju itp. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych i wnikliwym przeanalizowaniu całego procesu rekrutacji zapada ostateczna decyzja o wyborze kandydata.

Worker silhoulette

Praca w Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.

Naszym celem jako firmy jest stałe umacnianie pozycji lidera na rynku poligraficznym w szczególności w zakresie produkcji druków numerowanych, wartościowych, specjalnego zarachowania i zabezpieczonych.

Jesteśmy świadomi faktu, iż umiejętności, zadowolenie pracowników, oraz odpowiednia ich motywacja są kluczem do osiągnięcia długookresowego wzrostu oraz coraz lepszych wyników każdej spółki. W tym celu stawiamy na wysokie zaangażowanie oraz chęć podnoszenia kwalifikacji. Stwarzamy warunki do samorealizacji, a także wspieramy rozwój zawodowy naszych pracowników.

Swoim pracownikom dajemy możliwość doskonalenia zawodowego umożliwiającego osiąganie jak najlepszych wyników przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału osobistego. Dla pragnących osiągać wyniki i realizować plany kariery stworzyliśmy system motywacyjny w postaci premii i nagród. Dajemy możliwość realizacji kariery zawodowej, stosując „awans wewnętrzny“ naszych pracowników.