Zaangażowanie Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne w propagowanie i poszerzanie wiedzy zawodowej studentów Politechniki Częstochowskiej.