Porozumienie między Drukarnią Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o., a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. 


Umowa zawarta w dniu 14.12.2016 r. Umowa dotyczy współpracy w obszarze działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przebiegu procesu produkcyjnego, informacji, osób i mienia, a także kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony Drukarni CZG – Prezes Zarządu dr Jerzy Łodziński.

 

więcej na  wip.pcz.pl