Подготовка материалов к печати

Файлы

 • Электронные материалы для печати принимаются в виде файлов PDF версии 1.3 или выше, спецификации PDF/X-3:2000.
 • Минимальное разрешение фотографий и растровых изображений, содержащихся в документе, должна составлять 300 dpi.
 • Все используемые в документе шрифты должны быть приложены в файле.
 • Издание может быть подготовлено в одном или нескольких файлах, а страницы должны быть расположены в порядке следования и содержать свободные места.
 • Дополнительные элементы, например, места для нанесения лака, вырубка, тиснение, должны быть определены в дополнительном цвете на 100% насыщения, название которого четко определяет, чего касается. Кроме того, должны иметь заданный атрибут overprint (наложение).
 • Машину для вырезания необходимо подготовить к обводке (stroke) и разделить линии ножа и дорожки. Каждый нож требует 3 мм обрезки. Дополнительные элементы могут быть в отдельном файле.

Цвета

 • Создавая файлы, необходимо делать это в цветовом пространстве CMYK. Не следует добавлять профилей для выходящих файлов и составных элементов работы (например, растровые изображения).
 • Дополнительные цвета (Pantone), используемые в работе, должны быть определены в библиотеках Pantone.
 • PDF- должны быть композитные цветового пространства CMYK. Если проект содержит цвета Pantone – они должны иметь правильное название в соответствии с библиотеками цветов Pantone.

Graficzny układ materiałów

 • Spady wnętrza i okładki powinny wynosić 4-5 mm dookoła strony — również od wewnętrznej (grzbietowej).
 • Marginesy wnętrza, wewnętrzny (grzbietowy) — dla ważnych elementów graficznych — 10 mm, pozostałe (góra, dół, zewnętrzny) — dla ważnych elementów graficznych — 5 mm, ilustracje przechodzące ze “strony na stronę” — minimalna wielkość obszaru przeniesienia to 10 mm.
 • Materiały na okładki należy przygotować w osobnych plikach.
 • 2 i 3 strona okładki muszą mieć wybranie pod klej od wewnętrznej części strony
  i spady — 5 mm.
 • Materiały muszą mieć zdefiniowaną prawidłowo geometrię: MediaBox (całkowity rozmiar strony), TrimBox (rozmiar strony netto, po przycięciu).
 • Orientacja stron w pliku musi być jednakowa dla wszystkich stron publikacji.
 • Format netto (TrimBox) musi być wycentrowany w stosunku do MediaBox.

Przekazywanie i akceptacja materiałów

 • FTP – indywidualne konta udostępniane dla klientów. Klient otrzymuje parametry logowania.
 • Akceptacja merytoryczna drogą mailową, przesyłane są pliki poglądowe montaży
  w niskiej rozdzielczości dla każdego arkusza.
 • Akceptacja merytoryczna wydruków, materiały przesyłane są pocztą kurierską.
 • Proofy kolorystyczne, wykonywane są dla okładek.

Elementy pracy podlegające weryfikacji

 • Uszkodzony dokument.
 • Załączenie czcionek (odrzucone, gdy brak dodanych w pliku).
 • Rozdzielczość bitmap (odrzucone, gdy mniej niż 300 dpi) — przyjęte warunkowo po akceptacji klienta.
 • Format netto (zgodność ze zleceniem, odrzucone, gdy różne w jednym pliku).
 • Kolorystyka (odrzucona, gdy niezgodna ze zleceniem).
 • Orientacja strony (odrzucone gdy różne w jednym pliku).
 • Przestrzeń barwna (odrzucona, gdy RGB, Lab).

Masz pytanie? Skontaktuj się  z nami.

*Pola Wymagane