Preparing materials for printing

Files

 • We accept electronic materials for printing in the form of PDF files in version 1.3 or higher, compliant with the PDF / X-3: 2000 specification.
 • The minimum resolution of images and bitmaps contained in the document must be 300 dpi.
 • All fonts used in the document must be attached in the file.
 • The publication can be prepared in one or several files, and the pages should be arranged in a sequence consistent with pagination and contain vacancies.
 • Additional elements, e.g masks for varnish, blanking dies, stamping, must be defined in an additional color with 100% saturation, whose name clearly defines what it concerns. In addition, they must have an overprint attribute set (overprint).
 • The punch should be prepared as a stroke and distinguish the knife and big lines. Each requires a 3 mm bleed. Additional elements can be in a separate file.

Colours

 • When generating files, you should do it in the CMYK color space. Do not add profiles to output files or to work components (eg bitmaps).
 • Additional colors (Pantone) used in the work should be defined in the Pantone libraries.
 • PDFs must be composite in the CMYK color space. If the design contains Pantone colors – they must have a correct name compatible with the Pantone color libraries.

Graficzny układ materiałów

 • Spady wnętrza i okładki powinny wynosić 4-5 mm dookoła strony – również od wewnętrznej (grzbietowej).
 • Marginesy wnętrza, wewnętrzny (grzbietowy) – dla ważnych elementów graficznych – 10 mm, pozostałe (góra, dół, zewnętrzny) – dla ważnych elementów graficznych – 5 mm, ilustracje przechodzące ze “strony na stronę” – minimalna wielkość obszaru przeniesienia to 10 mm.
 • Materiały na okładki należy przygotować w osobnych plikach.
 • 2 i 3 strona okładki muszą mieć wybranie pod klej od wewnętrznej części strony
  i spady – 5 mm.
 • Materiały muszą mieć zdefiniowaną prawidłowo geometrię: MediaBox (całkowity rozmiar strony), TrimBox (rozmiar strony netto, po przycięciu).
 • Orientacja stron w pliku musi być jednakowa dla wszystkich stron publikacji.
 • Format netto (TrimBox) musi być wycentrowany w stosunku do MediaBox.

Przekazywanie i akceptacja materiałów

 • FTP – indywidualne konta udostępniane dla klientów. Klient otrzymuje parametry logowania.
 • Akceptacja merytoryczna drogą mailową, przesyłane są pliki poglądowe montaży w niskiej rozdzielczości dla każdego arkusza.
 • Akceptacja merytoryczna wydruków, materiały przesyłane są pocztą kurierską.
 • Proofy kolorystyczne, wykonywane są dla okładek.

Elementy pracy podlegające weryfikacji

 • Uszkodzony dokument.
 • Załączenie czcionek (odrzucone, gdy brak dodanych w pliku).
 • Rozdzielczość bitmap (odrzucone, gdy mniej niż 300 dpi) – przyjęte warunkowo po akceptacji klienta.
 • Format netto (zgodność ze zleceniem, odrzucone, gdy różne w jednym pliku).
 • Kolorystyka (odrzucona, gdy niezgodna ze zleceniem).
 • Orientacja strony (odrzucone gdy różne w jednym pliku).
 • Przestrzeń barwna (odrzucona, gdy RGB, Lab).

Got a question? Contact us.

*Required field