Carrera

Naszym pracownikom oferujemy możliwość rozwoju zawodowego przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału osobistego.

Cieszy Cię tworzenie nowych rozwiązań, możliwość proponowania własnych idei, pomysłów i bezpośrednie ich wdrażanie? Lubisz widzieć rezultaty własnej pracy?

Naszym pracownikom oferujemy możliwość rozwoju zawodowego przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału osobistego.
Jeśli interesuje Cię praca w przyjaznej atmosferze i chcesz być częścią zgranego zespołu spróbuj sił w procesie rekrutacji!
Aplikuj – kadry@czg.pl

Proces rekrutacji ma dla nas duże znaczenie, gdyż chcemy mieć pewność, że zatrudniamy pracowników, którzy wspólnie z nami pragną osiągnąć sukces.
Zasady rekrutacji, które stosujemy są ściśle ustalone i w zależności od działu, do którego kierujesz aplikację, dobieramy dodatkowe narzędzia rekrutacyjne w postaci kwestionariuszy osobowości, specjalnie przygotowanych zadań, case study czy też sprawdzenie znajomości języków obcych, programów komputerowych itp.

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. liczy blisko 60 osób.
Współpracujemy ze sobą tworząc jeden zespół dążący do osiągnięcia jak najlepszych wyników i zarazem do ich stałej poprawy.

Nasze działy:

  • Studio graficzne, CTP, DTP
  • Druk offsetowy, cyfrowy
  • Introligatornia i uszlachetnianie
  • Marketing
  • Księgowość i HR
  • Logistyka

Proces rekrutacyjny w Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. składa się z trzech etapów:

  1. Jeśli chciałbyś dołączyć do grona naszych pracowników prześlij do nas swoją aplikację na adres: kadry@czg.pl zawierającą CV, List Motywacyjny i koniecznie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty te są niezbędnym źródłem o Tobie, Twoim wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, posiadanych kwalifikacjach oraz umiejętnościach.
  2. Po zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami i pozytywnej weryfikacji Twojej aplikacji, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy będziesz miał okazję przedstawić swoje umiejętności rozwiązywania problemów czy też zdolności analitycznego myślenia. Będziemy mogli bliżej zapoznać się z posiadanym przez Ciebie doświadczeniem zawodowym, aspiracjami, motywacją.
  3. Po podsumowaniu wyników II etapu, wybieramy 2-3 najlepszych kandydatów, których zapraszamy do siedziby firmy. Jest to spotkanie z potencjalnym przełożonym. Jest ono okazją do zadania pytań na temat pracy w interesującym Cię dziale, możliwości rozwoju, itp. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych i wnikliwym przeanalizowaniu całego procesu rekrutacji zapada ostateczna decyzja o wyborze kandydata.

Praca w Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.

Jesteśmy świadomi faktu, iż zaangażowanie, umiejętności, zadowolenie pracowników oraz odpowiednia ich motywacja są kluczem do osiągnięcia długookresowego wzrostu oraz coraz lepszych wyników każdej spółki. Poszukujemy ludzi, których cieszy tworzenie nowych rozwiązań, możliwość proponowania własnych idei i pomysłów oraz bezpośrednia praca nad ich realizacją. Cenimy wysokie zaangażowanie oraz chęć podnoszenia kwalifikacji. Stwarzamy warunki do samorealizacji, wspieramy rozwój zawodowy naszych pracowników.

Naszym celem jest umacnianie pozycji lidera na rynku poligraficznym w szczególności w produkcji druków numerowanych, wartościowych, specjalnego zarachowania i zabezpieczonych. Jesteśmy zespołem silnie zorientowanym na sukces.

Swoim pracownikom stwarzamy możliwość doskonalenia zawodowego umożliwiającego osiąganie możliwie najlepszych wyników przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału osobistego. Dla pragnących osiągać wyniki i realizować plany kariery, stworzyliśmy system motywacyjny w postaci premii i nagród. Dajemy możliwość realizacji kariery zawodowej stosując „awans wewnętrzny“ naszych pracowników.