Bezpieczeństwo w drukarni

System ograniczający ruch osobowy między wydziałami oparty na zamkach elektronicznych otwieranych za pomocą kodów szyfrowych znanych jedynie przez uprawnionych pracowników.

Bezpieczeństwo produkcji

Z uwagi na charakter realizowanych usług, bezpieczeństwo, jak i zabezpieczenia obiektów produkcyjnych mają dla nas ogromną wagę. W związku z tym cały proces produkcyjny w naszej drukarni jest realizowany w oparciu o wewnętrzne, szczegółowe instrukcje dotyczące procesu produkcji, ruchu osobowego i ruchu towarowego, na terenie zwartego i zamkniętego obiektu. Dodatkowo, drukarnia wyposażona jest w zintegrowany system bezpieczeństwa, w skład którego wchodzą:

  • całodobowy dozór i ochrona obiektów produkcyjnych, magazynowych i administracyjnych,
  • system sygnalizacji włamania i napadu z funkcją monitorowania systemu przez firmę ochrony mienia,
  • zintegrowany alarm p.poż. z sygnalizacją włamania i napadu oraz sygnalizacją zalania wodą,
  • monitoring pomieszczeń drukarni,
  • osobne, zamykane i monitorowane pomieszczenia produkcyjne i przechowywania półproduktów (hologramu, papieru wartościowego) oraz produktów.

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo to nie tylko ochrona i systemy, ale również bezpieczeństwo informacji. Dlatego też zdecydowaliśmy się na wdrożenie w naszej drukarni systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, który daje Naszym Klientom gwarancję, iż dane i informacje otrzymywane przez nas są wykorzystywane w sposób prawidłowy oraz są odpowiednio przetwarzane, chronione i zabezpieczone. Jest to bardzo istotna i wrażliwa kwestia w kontekście produkcji związanej z przetwarzaniem baz danych i zgodności z rozporządzeniem RODO.