Certyfikaty

Dbając o ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszej drukarni opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 27001:2013

Certyfikaty ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 27001:2013

Dbając o ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszej drukarni opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015. Certyfikat zatwierdzony przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. obejmuje usługi poligraficzne w pełnym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem druków wartościowych i zabezpieczonych. Realizując politykę doskonalenia jakości mamy na uwadze:

 • podnoszenie standardów obsługi wyznaczanych przez klientów,
 • monitorowanie kierunków rozwoju na rynku poligraficznym dla zapewnienia stosowania odpowiednich technologii dla uzyskana najwyższego poziomu obsługi,
 • dokonywanie oceny kwalifikacyjnej dostawców oraz stosowanie materiałów produkcyjnych zgodnie z ustalonymi wymaganiami jakościowymi klienta,
 • wspieranie i doskonalenie współpracy z dostawcami materiałów i części,
 • stosowanie w procesach produkcyjnych surowców i technologii sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,
 • działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczanie zużycia papieru i energii elektrycznej,
 • doskonalenie procesów technologicznych i modernizację urządzeń zmierzające do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko,
 • szkolenie kadry pracowników dla podnoszenia wymaganych kwalifikacji oraz motywowanie do rozwoju w obszarach związanych z jakością, ochroną środowiska oraz zachowaniami proekologicznymi.

Jesteśmy przekonani, że realizacja celów Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania przyczyni się do nieustannego podnoszenia satysfakcji i zadowolenia klientów. Nabywając nasz wyrób mamy nadzieję, że odnosić go będą do firmy integrującej najwyższą jakość z dbałością o środowisko naturalne.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zapewniamy naszym Klientom rzetelność i profesjonalizm w zakresie świadczonych usług poligraficznych. Na uwadze mamy ciągły proces doskonalenia wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO serii 9001:2015 oraz 14001:2015. Jest to podstawowe narzędzie do planowania i koordynacji działań na rzecz środowiska naturalnego w obszarach jakości dla świadczonych usług oraz poprzez optymalizację kosztów. Szczególnego znaczenia w naszej działalności nabiera:

 • poznanie, kreowanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów na wszystkich etapach współpracy,
 • dążenie do uzyskania zgodności dostarczanego wyrobu z przyjętymi wzorcami,
 • nieustannie podnoszenie jakości dostarczanych usług,
 • realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju firmy w płaszczyźnie organizacyjnej i technologii,
 • stosowanie procesów, praktyk, technik, materiałów, wyrobów, usług i energii, które przyczynią się do uniknięcia, zredukowania lub nadzorowania tworzenia, emisji lub wydalania zanieczyszczeń lub odpadów w celu zredukowania niekorzystnych aspektów środowiskowych,
 • ustanowienie ram, przeglądu celów, zadań środowiskowych oraz ich realizacja,
 • nieustanne doskonalenie potencjału ludzkiego również w zakresie edukacji ekologicznej.