Zabezpieczenia

Odpowiednie zabezpieczenia druków wartościowych pozwala na zminimalizowanie prawdopodobieństwa fałszerstwa i powoduje, że druk będzie niepowtarzalny.

Zabezpieczenia, by zatrzymać fałszerstwo

Odpowiednie zabezpieczenia druków wartościowych pozwala na zminimalizowanie prawdopodobieństwa fałszerstwa i powoduje, że druk będzie niepowtarzalny. Podstawą dobrze zabezpieczonego druku wartościowego jest papier wartościowy, którego odpowiednie cechy i właściwości wymienione poniżej zostają nadane na etapie produkcji

 • gramatura 80-120 g/m²
 • wielotonalny znak wodny,
 • włókna w papierze widoczne w świetle dziennym,
 • włókna w papierze świecące w świetle UV
 • zabezpieczenie chemiczne przed próbami przerabiania lub usuwania zapisów na dokumencie.

Zabezpieczenia papieru wykonywane w procesie druku

 • Numeracja – typograficzna, laserowa lub ink-jetowa, niezbędna do ewidencji druków. Numeracja typograficzna jest nanoszona z zastosowaniem tradycyjnych numeratorów i pozwala na dodatkowe wykorzystanie np. farby świecącej w promieniowaniu UV lub innych farb specjalnych.
 • Kod kreskowy lub kod QR – pozwala na zapisanie dużej ilości danych, umożliwiając ich łatwe i szybkie odczytanie za pomocą urządzeń elektronicznych.
 • Gilosz – rysunek ornamentowy wykonany ze splecionych ze sobą linii, zestawionych w różnorodnych kombinacjach, tworzących wzór graficzny. Zabezpieczenie to chroni dokument przed podrabianiem oraz mechanicznym i chemicznym usuwaniem wpisów.
 • Tło reliefowe – zabezpieczenie polegające na przedstawieniu obrazu charakteryzującego się wizualną głębią, wkomponowane w tło giloszowe, stwarzające wrażenie 3D.
 • Rozeta – zawiły rysunek ornamentowy osadzony w figurze geometrycznej wykonany z wielu cienkich zakrzywionych linii, zestawionych w różnorodnych kombinacjach. Trudny do podrobienia w warunkach biurowych.
 • Mikrodruk – druk widoczny gołym okiem jako linia, ramka. Przy użyciu lupy, w powiększeniu widoczny jako tekst lub ciąg liter i/lub cyfr.
 • Farba UV – zawierająca pigmenty fluoryzujące. Elementy nanoszone tą farbą są niewidoczne w świetle dziennym, a świecące w świetle UV.
 • Tło antykseryczne – tło, którego zadaniem jest ochrona dokumentów przed kopiowaniem przy użyciu kopiarek barwnych i skanerów. Zabezpieczenie to polega na wkomponowaniu w dokument pola zawierającego bardzo cienkie linie, które po skopiowaniu łączą się ze sobą dając rysunek wyraźniejszy niż w oryginale.
 • Irys – płynne przejście jednej barwy w drugą w obrębie tej samej linii giloszowej. Zabezpieczenie o charakterze antykserycznym, trudne do skopiowania przy użyciu urządzeń reprograficznych.
 • Hologram – optyczny znak zabezpieczający, należy do grupy optycznie zmiennych. W jego produkcji stosuje się najnowsze osiągnięcia optyki, zwłaszcza laserowej. Może być nanoszony na gorąco (hot-stamping), w formie samoprzylepnych etykiet na samoniszczącym podłożu oraz jako przezroczysta folia do laminacji.
 • Hot-stamping – aplikacja na gorąco hologramów, folii holograficznej lub kolorowej folii (zazwyczaj złotej lub srebrnej) przy użyciu matryc o różnych kształtach i formach

Najważniejszym elementem skutecznego zabezpieczenia druków wartościowych jest projekt graficzny, dzięki któremu produkt będzie unikalny, dopasowany do wymagań Klienta oraz funkcjonalny.

W celu zaprojektowania trudnych do podrobienia elementów korzystamy z najnowocześniejszych specjalistycznych programów graficznych. Jednak programy to nie wszystko, najważniejsi są ludzie, którzy je obsługują – w naszej drukarni to wykwalifikowani specjaliści z wieloletnią praktyką, gotowi spełniać najbardziej wyrafinowane wymagania naszych Klientów.

Masz pytanie? Skontaktuj się  z nami.

*Pola Wymagane