Druki akcydensowe

Wieloletnie doświadczenie w produkcji i projektowaniu oraz współpraca z wieloma urzędami, ministerstwami, instytucjami i firmami, pozwoliły nam na wypracowanie możliwości produkcyjnych wielu rodzajów druków akcydensowych.

Druki akcydensowe w naszej drukarni

Druki akcydensowe z łaciny oznaczają „coś przypadkowego”, jednakże w naszej drukarni żaden produkt taki nie jest. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w produkcji i projektowaniu oraz współpracy z wieloma urzędami, ministerstwami, instytucjami i firmami. Pozwoliło nam to na wypracowanie możliwości produkcyjnych wielu rodzajów druków. Do naszych produktów w tej materii należą akcydensy:

  • manipulacyjne – formularze, blankiety, kwestionariusze oraz inne dokumenty
  • informacyjne – plakaty, broszury, prospekty
  • opakowaniowe – etykiety, metki, banderole, obwoluty

Druki wykonywane w naszej drukarni, niezależnie od rodzaju i zamawianej ilości, spełniają wszystkie wymagane standardy. W związku z tym, charakteryzują się najwyższą jakością, a użyte do produkcji materiały gwarantują pełną funkcjonalność oraz bezpieczną pracę urządzeń, na których podlegają dalszemu przetwarzaniu.

Wszystkie tego typu druki mogą być wykonane na papierach zwykłych i samokopiujących. Ponadto, mogą one również zawierać dodatkowe elementy w postaci numeracji, personalizacji lub innych nowoczesnych rozwiązań. Tego typu produkcja pozwala na na ich skuteczne zabezpieczenie.

Posiadany przez nas park maszynowy daje gwarancję sprawnego wykonania zleconych prac, a doświadczeni pracownicy sprawują nadzór na całym procesem produkcyjnym. W związku z tym, nasza kadra jest w stanie jednocześnie zapewniając niezbędną pomoc doradczą i techniczną, począwszy od etapu projektowania druku.

Masz pytanie? Skontaktuj się  z nami.

*Pola Wymagane