Druki akcydensowe

Druk akcydensowy z łaciny oznacza „coś przypadkowego”, jednakże w naszej drukarni żaden produkt taki nie jest.

Wieloletnie doświadczenie w produkcji i projektowaniu oraz współpraca z wieloma urzędami, ministerstwami, instytucjami i firmami, pozwoliły nam na wypracowanie możliwości produkcyjnych wielu rodzajów druków, do których należą:

  • akcydensy manipulacyjne – formularze, blankiety, kwestionariusze oraz inne dokumenty
  • akcydensy informacyjne – plakaty, broszury, prospekty
  • akcydensy opakowaniowe – etykiety, metki, banderole, obwoluty.

Druki wykonywane w naszej drukarni, niezależnie od rodzaju i zamawianej ilości, spełniają wszystkie wymagane standardy, charakteryzują się najwyższą jakością, a użyte do produkcji materiały gwarantują pełną funkcjonalność oraz bezpieczną pracę urządzeń, na których podlegają dalszemu przetwarzaniu.

Wszystkie tego typu druki mogą być wykonane na papierach zwykłych i samokopiujących oraz mogą zawierać dodatkowe elementy w postaci numeracji, personalizacji lub innych rozwiązań, pozwalających na ich skuteczne zabezpieczenie.

Posiadany park maszynowy daje gwarancję sprawnego wykonania zleconych prac, a doświadczeni pracownicy sprawują nadzór na całym procesem produkcyjnym, jednocześnie zapewniając niezbędną pomoc doradczą i techniczną, począwszy od etapu projektowania druku.

Masz pytanie? Skontaktuj się  z nami.

*Pola Wymagane