History

Historia drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp z o.o. to ponad 120 lat tradycji, doświadczenia, ciągłego rozwoju i doskonalenia.

Ponad 120 lat doświadczenia zdobywanego przez trzy wieki.

Historia drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp z o.o. to ponad 120 lat tradycji, doświadczenia, ciągłego rozwoju i doskonalenia.

Jej początek to rok 1898 i związana z tym osoba Franciszka Dionizego Wilkoszewskiego, który w owym czasie przybywa do Częstochowy. Wówczas rozpoczyna on starania o pozwolenie na otwarcie drukarni, które rok później zostają uwieńczone sukcesem.

Pierwotnym adresem przedsiębiorstwa działającego wtedy pod nazwą Drukarnia i Litografia F.D. Wilkoszewskiego była Al. Najświętszej Maryi Panny 38. Pod tym adresem funkcjonowało ono do 1923 r., czyli do momentu wybudowania obecnej siedziby mieszczącej się przy Al. Najświętszej Maryi Panny 52.

Historia drukarni, czyli produkcja i rozwój, których nie zatrzymała nawet wojna

Od chwili powstania zakładu aż do momentu wybuchu II wojny światowej i wkroczenia Niemców do Częstochowy drukarnia stale się rozwijała, stając się na ówczesne czasy jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Wyposażona w maszyny rotacyjne Koenig Bauer drukowała wiele tytułów prasowych, w tym „Goniec Częstochowski”, „Niedziela” oraz „Świat szkolny”. Budynek w którym się mieściła zyskał w owym czasie miano „pałacu pracy”. Po aresztowaniu właściciela i przejęciu drukarni przez okupantów w zakładzie wydawane było pismo „Kurier Częstochowski”.

Okres powojenny to już działalność Częstochowskich Zakładów Graficznych. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat przedsiębiorstwo rozwijało się, powiększało kapitał i rozbudowywało swoją bazę technologiczną oraz przechodziło przekształcenia własnościowe.

Przejście od prostych maszyn typograficznych, poprzez unikalne w okresie międzywojennym maszyny zwojowe typograficzne do najnowocześniejszych maszyn offsetowych pozwoliło na udoskonalenie technologii oraz rozszerzenie asortymentu wykonywanych druków.

W 1974 roku rozpoczęto proces specjalizacji drukarni w produkcji druków wartościowych i druków numerowanych.

W pogoni za przyszłością i nowymi rozwiązaniami

W 1995 roku drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne jako pierwsza w Polsce wprowadziła zabezpieczenia druków poprzez aplikacje znaków holograficznych metodą hot stamping oraz unikatową w skali świata aplikację hologramu w systemie „rola-rola”.

Rok 1998 to utworzenie działu personalizacji dokumentów. W chwili obecnej stawia on nasz zakład w czołówce producentów druków wartościowych oraz druków personalizowanych w Polsce.

Kolejne lata, podczas których pisana jest nowa historia drukarni to inwestycje w maszyny drukujące, introligatorskie, uszlachetniające i urządzenia przygotowania do druku.

Z dniem 1 listopada 2008 roku, w związku z przyjętym przez zarząd spółki “Grafika Sp. z o.o.” planem rozwoju firmy i jego konsekwentną realizacją nastąpiła reorganizacja firmy i zmiana nazwy na Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.

Od tamtego momentu, szereg podjętych działań na rzecz dalszego rozwoju pozwoliły przez kolejne lata na modernizację parku maszynowego oraz poszerzanie możliwości produkcyjnych zakładu.

W chwili obecnej posiadany przez nas park maszynowy, jak również załoga składająca się z doświadczonych pracowników będących już kolejnym pokoleniem dawnych mistrzów sztuki drukarskiej, pozwalają nam realizować nawet najtrudniejsze zadania, dbając jednocześnie o najwyższą jakość produktów oraz zadowolenie Naszych Klientów.