Grants

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne LLC implements a project co-financed from European Funds.

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zastosowanie właściwości ferromagnetycznych elektronicznych obwodów drukowanych do zabezpieczeń dokumentów, wyrobów i opakowań przed fałszerstwami”.

Wartość projektu: 495 772,80 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 313 938,39 PLN